O nas

„Nieregularnik Polanicki” (ukazuje się od 2001)
Wydawany jest przez Towarzystwo Miłośników Polanicy przy wsparciu Urzędu Miasta w Polanicy Zdroju.

Redaguje zespół:
Grażyna Redmerska (redaktor naczelna)
Agata Winnicka (korekta)
Edward Wojciechowski (korekta)
Krzysztof Kreiser (fotograf)

Adres redakcji:
„Nieregularnik Polanicki”
ul. Wojska Polskiego 24
57-320 Polanica Zdrój

Adres do korenspondencji:
Grażyna Radmerska
ul. Warszawska 8
57-320 Polanica Zdrój

Kontakt:
tel. 793 661 668 (redaktor naczelna)

ISSN 1732-470X, Format: 202×290, objętość 40 s. Nakład 300

Rada Programowa:
Klaudia Fraus
Adam Mazurek
Grażyna Redmerska
Krystyna Wytyczak (przewodnicząca)

Grażyna Redmerska O „Nieregularniku Polanickim”

W lutym 2001 roku rodzi się koncepcja wydawania przez Towarzystwo Miłośników Polanicy kwartalnika, będącego formą kroniki dokonań Stowarzyszenia, o roboczej nazwie „Biuletyn”. W tym celu powołany zostaje zespół redakcyjny w skład, którego wchodzą: Konstanty Goleń (redaktor naczelny), Grażyna Redmerska (sekretarz redakcji), Jan Pisarczyk (fotograf).

W kwietniu redaktor naczelny przedstawia Prezydium Towarzystwa pozyskane materiały do wydania inauguracyjnego „Kwartalnika Polanickiego”. Tytuł ten był drugą wersją roboczą pisma.
W czerwcu ustalono, że gazeta będzie nieregularnikiem. W lipcu nadano pismu tytuł „Nieregularnik Polanicki”. Pomysłodawcą był Konstanty Goleń, który wzorował się na „Nieregularniku Powiśla”, do którego pisał, mieszkając w Warszawie.

We wrześniu 2001 roku wydany zostaje pierwszy numer pisma. Począwszy od tego numeru, wprowadzone zostały stałe działy jak:

Zakłady Pracy, Organizacje i Stowarzyszenia, w którym dotychczas przedstawiono: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A., Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, Hutę Szkła, Zarząd Okręgu Funduszu Wczasów Pracowniczych, Ochotniczą Straż Pożarną, Dyskusyjny Klub Filmowy, Przychodnię Zdrowia należącą do ZOZ, początki szkolnictwa po 1945 roku. omówione zostały również administracja, organizacje i zarządzanie w mieście, Dzieje kościoła na przestrzeni wieków, gdzie ksiądz kanonik Antoni Kopacz przybliża historię: sierocińca, szpitala, Katolickiego Związku Czeladników, Domu Urszulanek, budowę kościoła parafialnego pw. WNMP, wyposażenia kościoła parafialnego, historię zegara.

Aktualności z życia miasta. Znani polaniczanie, w dziale tym zostały już przedstawione sylwetki Kazimierza Guzika, Stefana Bielaka, Adama Mazurka, Olgi Kłymyszyn, Sybilli Jęczeń, Henryka Schlechta, Józefa Matuszewskiego, Józefa Śliwaka, Marii i Franciszka Wytyczaków, Zygmunta Bratkowskiego, Tadeusza Wnukowskiego i Georga Berlita.

Od trzeciego numeru wprowadzono dwa kolejne działy: polanicka architektura, w którym dotychczas ukazały się: Polanicka architektura, Wieże, wieżczki…, Prusy w Polanicy?… oraz Polanickie talenty, którego celem jest promowanie lokalnych poetów, prozaikówi felietonistów. W cyklu tym opublikowane zostały felietony „Piranii”, wiersze Małgorzaty Andreasik i ks. Radosława Stefańskiego.